Toscaireacht

 

Déanann Aosdána é féin a rialú trí choiste deichniúr comhalta nó Toscairí a thoghtar ar feadh tréimhse dhá bhliain. An Toscaireacht a thugtar air. Tagann an Toscaireacht le chéile cúpla uair sa bhliain chun maoirseacht a dhéanamh ar riaradh Aosdána, le dul i mbun idirchaidrimh le heagraíochtaí seachtracha thar a chionn, agus chun clár a leagadh amach don Tionól Ginearálta agus iarratais na gcomhaltaí maidir le ábhair a bheith ar an gclár a chur san áireamh. 

Tá gach comhalta d’Aosdána incháilithe le bheith ina b(h)all den choiste seo. Ní mór do thriúr comhalta duine a ainmniú i scríbhinn mar Thoscaire agus ansin déantar na moltaí a chomhaireamh faoi dhó. Roghnaítear na daoine is mó mholtaí ó gach ceann de na disciplíní faoi leith ar an gcéad chomhaireamh, agus roghnaítear iad ó gach disciplín don ceithre háit dheireanacha ar an dara comhaireamh. Mura dtoghtar daoine ainmnithe ar an gcéad chomhaireamh bíonn siad incháilithe sa gnáthchúrsa don dara comhaireamh.

Tá forálacha sna Buan-Orduithe maidir le himeachtaí ag cruinnithe na dToscairí agus is féidir iad sin a fháil ó rúnaíocht Aosdána. Foilsítear miontuairiscí na gcruinnithe go rialta ar an láithreán gréasáin. Tugann an Toscaireacht tuairisc faoina imeachtaí do gach Tionól Ginearálta. 

Ainmníonn an Toscaireacht duine dá baill ó am go chéile le haghaidh ról faoi leith, le bheith ina t(h)eagmhálaí ag Aosdána, mar shampla, idir cruinnithe na dToscairí.

Seóirse Bodley (Ceol)
Rhona Clarke (Ceol)
Anthony Cronin  (Litríocht)
Eilís ní Dhuibhne (Litríocht)
Mary Fitzgerald (Na Físealaíona)
Shelley McNamara (Ailtireacht)
Jane O'Leary (Ceol)
Brian Lynch (Litríocht)
Vivienne Roche (Na Físealaíona)
Samuel Walsh (Na Físealaíona)

Go Barr an Leathanaigh