Nuacht

Méala mór d’Aosdána agus don Chomhairle Ealaíon bás an amharc-ealaíontóra, Felim Egan.

Dúirt Kevin Rafter, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon: “Is trua leis an gComhairle Ealaíon go mór bás an phéintéara chlúitigh, Felim Egan. Léiríodh tábhacht a chuid saothair mar ghuth uathúil comhaimseartha i bpéintéireacht na hÉireann nuair a cuireadh san áireamh é i neart bailiúchán tábhachtach agus tugadh cuireadh dó a bheith rannpháirteach in imeachtaí iomráiteacha amhail São Paulo Art Biennale agus Biennale de Paris sna 1980idí. D’éirigh leis fíortheibíocht a mheascadh le toin agus dathanna boga agus fileata ar bhealach speisialta, rud a chuir gné thar a bheith coscrach lena chuid saothair.” 

Léigí níos mó

Fógraíonn Aosdána Comhalta Nua

Toghann Aosdána comhalta nua inniu Is é an cóiréagrafaí John Scott an comhalta nuathofa. Bhí triúr iarrthóirí ar comhscór don áit deiridh ag an gcéad chomhaireamh bailéad a rinneadh ar an 13 Deireadh Fómhair. Cuirtear críoch le toghchán na gcomhaltaí nua le haghaidh 2020 leis an toghchán inniu.

Léigí níos mó

Tionól Ginearálta Aosdána

Tionólfaidh Aosdána, an mheitheal ealaíontóirí cruthaitheacha in Éirinn, a Thionól Ginearálta Déardaoin, 7 Bealtaine 2020 in O’Reilly Hall, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Campas Belfield i gcomhpháirt le Coláiste na nEalaíon agus na nDaonnachtaí agus Scoil an Bhéarla, na Drámaíochta agus na Scannánaíochta, COBÁC. Is é seo an 41ú Tionól Ginearálta d’Aosdána.

Léigí níos mó