Séanadh

Ginearálta

Is mar threoir amháin a bhfuil ar na leathanaigh seo. Ceapadh iad le cuidiú leis an bpobal faisnéis faoi Aosdána a rochtain.

Bíodh is go ndéantar gach iarracht a chinntiú go bhfuil an t-ábhar cruinn nuair atá sé á ullmhú lena fhoilsiú ní ghlacann Aosdána le freagracht ar bith maidir le hearráidí, easnaimh nó ráitis mhíthreoracha ar na leathanaigh seo nó ar aon suíomh a bhfuil nasc ag na leathanaigh leis, agus ní ghlactar freagracht thar cheann Aosdána fúthu.

Bíodh is go ndéantar gach iarracht a chinntiú go bhfuil na suíomhanna a liostáiltear iontaofa ní féidir glacadh leis gur fhormhuiniú na suíomhanna é seo.

Cóipcheart

Is le hAosdána an cóipcheart, mura bhfógraítear a mhalairt, maidir le leathanaigh an tsuímh seo, an scáileán a léiríonn na leathaigh agus an fhaisnéis, na téacsanna, na grafaicí agus an t-ábhar go léir atá iontu chomh maith leis an leagan amach atá orthu.

Is chun d’úsáide pearsanta féin, agus chuige sin amháin, a fhéadfaidh tú ábhar an tsuímh seo a stóráil, a ionramháil, a chur i bhformáid eile agus é a phriontáil agus a thaispeáint. Tá sé coiscthe go daingean aon ábhar eile ón suíomh seo a úsáid gan cead i scríbhinn a fháil roimh ré uainne.