Inrochtaineacht

Dearadh suíomh gréasáin Aosdána sa chaoi go mbeadh sé chomh hinrochtaineach agus is féidir agus bímid ag iarradh i gcónaí é a dhéanamh níos inrochtanaí fós.

Caighdeáin Theicniúla

Rinneamar ár ndícheall a chinntiú go sásódh ár suíomh na caighdeáin theicniúla seo a leanas:

Inrochtaineacht: Tá sé d’aidhm againn gach leathanach den suíomh a bheith ar leibhéal comhghéilte WAI AA.

Cód: Cuirtear an suíomh seo ar fáil ag úsáid W3C XHTML 1.0 maidir le soiléire cóid.

Formáidiú: Is mar stílbhileog chascáideach atá formáidiú na gcomhad faoi mar a mholann Feadhnacht an Ghréasáin Dhomhanda (W3C).  Is féidir le lucht a úsáidte an comhad seo a chur ó mhaith más mian leo agus leagan gnáth-théacs den suíomh a fheiceáil.

Dearadh an suíomh chun go mbeadh sé oiriúnach do fhormhór na mbrabhsálaithe.  Is féidir le seanleaganacha de na brabhsálaithe nach n-oireann an stílbhileog chascáideach dóibh an suíomh a rochtain fós bíodh is go mb’fhéidir go mbeidh an leagan amach grafach ar iarradh.

Clómhéid

Is furasta cur leis an gclómhéid trí dhul go roghchlár View ar Internet Explorer agus rogha an téacsmhéid a roghnú.  Cuirfidh sé seo ar do chumas an chlómhéid a oireann duitse a fháil go tapa.

Téigh i dteagmháil linn má tá moladh ar bith agat faoin gcaoi a d’fhéadfaimis inrochtaineacht an tsuímh a fheabhsú.  aosdana@artscouncil.ie