Toghann Aosdána seisear comhaltaí nua ag an 40ú Comhthionól Ginearálta

Thogh Aosdána, meitheal na n-ealaíontóirí cruthaitheacha in Éirinn, seisear comhaltaí nua ag a Chomhthionól Ginearálta i gColáiste na hOllscoile Corcaigh.

Is iad seo a leanas an seisear comhaltaí nua: Aideen Barry, amharc-ealaíontóir; Anna Burns, scríbhneoir; Niall McLaughlin, ailtire;  Clare Langan, amharc-ealaíontóir; Doireann Ní Gríofa, scríbhneoir; Margaret Irwin West, amharc-ealaíontóir. Fágann sé sin go bhfuil 250 duine san iomlán ina gcomhaltaí den chomhlacht anois.

Ag an gcruinniú, chuir na comhaltaí in iúl gur cúis mhór bhróin dóibh go bhfuair iarchomhaltaí Aosdána bás; an scríbhneoir Padraic Fiacc; an scríbhneoir Matthew Sweeney; an cumadóir Tommy Peoples; an t-amharc-ealaíontóir Melanie leBroquy; an scríbhneoir Macdara Woods agus an t-amharc-ealaíontóir Seán McSweeney. Fuair gach duine acu bás ó bhí an 39ú Comhthionól Ginearálta ann. Bhí nóiméad ciúnais ann i gcuimhne orthu.

Bhunaigh an Chomhairle Ealaíon agus Rialtas na hÉireann Aosdána in 1981 agus tugann sé ómós do na healaíontóirí sin ar chuir a saothar go mór leis na healaíona cruthaitheacha in Éirinn.

Is le hainmniúchán comhghleacaithe agus le toghchán a cheaptar comhaltaí Aosdána. Ní féidir le níos mó ná 250 ealaíontóir beo a bheith ann ag am ar bith agus ní mór go mbeadh corpas saothair suaitheanta cruthaithe ag gach duine díobh. I measc na ballraíochta tá ealaíontóirí cruthaitheacha atá ag obair i réimse leathan disciplíní lena n-áirítear ailtireacht, cóiréagrafaíocht, ceol, litríocht agus an amharc-ealaín. Tá comhaltaí Aosdána i dteideal iarratas a dhéanamh ar chnuas ón gComhairle Ealaíon. Is sparánacht ilbhliantúil é an cnuas, a bhronntar do théarma cúig bliana, a thairgtear do chomhaltaí Aosdána a chomhlíonann critéir áirithe ionas gur féidir leo díriú ar an ealaín.