Nuacht

Aosdána agus The Great Book of Ireland – Leabhar Mór na hÉireann

I mí Aibreáin 2019, reáchtáladh an 40ú Tionól Ginearálta Bliantúil de chuid Aosdána i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Reáchtáladh an Tionól ar an 5 Aibreán agus roimhe sin, ar an 4 Aibreán, reáchtáladh searmanas speisialta in UCC ag a raibh an deis ag comhaltaí breathnú ar The Great Book of Ireland – Leabhar Mór na hÉireann.

Léigí níos mó