Saoi

 

Tá ómós a thabhairt ag Uachtarán na hÉireann, Máire Mhic Giolla Íosa, don ealaíontóir Patrick ScottUaireanta déantar Saoi de chomhalta Aosdána mar chomhartha ómóis de barr saothar leanúnach uathúil den scoth a chruthú sna healaíona. Is iad comhaltaí Aosdána a thoghann Saoi. Uachtarán na hÉireann a bhronnann an Torc Óir mar chomhartha oifige ar an tSaoi.  Ní féidir an gradam seo a bheith ag níos mó ná cúigear comhalta ag am ar bith. 

Ní mór do 15 chomhalta iarrthóir fiúntach céimiúil oirirc a ainmniú lena t(h)oghadh mar shaoi.  Féachann an Toscaireacht chuige go ndéantar an t-ainmniúchán de réir na rialacha.  Is le ballóid rúnda na gcomhaltaí go léir a dhéantar duine toghadh.  Ní mór 50% + vóta amháin de na comhaltaí a fháil i mballóid poist chun faomhadh a fháil. Cuirtear an toghchán ar siúl a luaithe agus is indéanta tar éis do dhuine a bheith ainmnithe go sásúil.

Nuair a tharlaíonn folúntas ní féidir ach duine amháin a ainmniú lena t(h)oghadh mar Shaoi.  Má tharlaíonn sé go moltar beirt nó níos mó ag an am céanna is é an t-ainmniúchán is luaithe a faightear a chuirtear ar aghaidh chun go ndéanfaidh na comhaltaí vótáil faoi.  Coinnítear an dara hiarratas, agus aon cheann eile ina dhiaidh sin, ar fionraí go dtí go bhfógraítear torthaí an toghcháin agus go mbíonn folúntas eile ann. 

Is é/í an Cláraitheoir áiritheoir na ballóide.  Ní fhógraítear ach toradh dearfa nó diúltach. Ní mór na páipéir bhallóide a caitheadh a bheith ar fáil chun go bhféadfaidh Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon agus an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta iad a iniúchadh.  Ní féidir na páipéir bhallóide a scrios gan cead na scrúdanóirí seo.  Coinnítear na páipéir bhallóide ar feadh bliana ó dháta scoir an toghcháin.

Is iad na Saoithe atá ann faoi láthair Seoirse Bodley, Anthony Cronin, Brian Friel agus Camille Souter.

Go Barr an Leathanaigh