Bhunaigh an Chomhairle Ealaíon Aosdána i 1981 é chun ómós a thabhairt d'ealaíontóirí a bhfuil saothar suaithinseach déanta acu sna healaíona in Éirinn, agus chun na baill a spreagadh agus cabhrú leo chun iomlán a ndúthrachta a chaitheamh lena n-ealaíona. Tá cur síos ar an eagraíocht le fáil ar an láithreán gréasáin mar aon le cuntas imlíne ar na rialacháin a bhaineann léi.

Comhaltas
Is ar ainmniú duine de na comhaltaí agus le vótaí na gcomhaltaí a cheaptar baill nua Aosdána. Ní féidir níos mó ná 250 ealaíontóir beo a bheith ann ag am ar bith agus ní mór saothair shuaithinseach a bheith cruthaithe acu. Ní mór do na comhaltaí a bheith ina gcónaí in Éirinn ar feadh cúig bliana, sin nó gur rugadh in Éirinn iad agus líon substainteach saothar bunaidh ealaíne a bheith cruthaithe acu. 250 gcomhalta atá ann faoi láthair. Glactar le hailtirí agus le córagrafadóirí mar chomhaltaí anois.
Saoi
Tugann na comhaltaí an teideal Saoi do roinnt comhaltaí faoi leith mar chomhartha aitheantas do na héachtaí móra atá déanta acu. Ní féidir an onóir seo a bheith ag breis agus cúig chomhalta reatha ag am ar bith. Uachtarán na hÉireann a bhronnann an teideal Saoi agus coinníonn an sealbhóir é ar feadh a s(h)aoil.
Cnuas
Is féidir leis na comhaltaí leas a bhaint as an Cnuas ar choinníollacha áirithe. Is stipinn í seo a cheapadh le cur ar a gcumas a ndúthracht go léir a chaitheamh lena gcuid oibre. Déanann an Chomhairle Ealaíon athbhreithniú gach cúig bliana ar incháilitheacht maidir le Cuas a fháil.
An Tionól
Ginearálta
Tagann comhaltaí Aosdána le chéile ag Tionól Ginearálta uair sa bhliain d’fhonn comhaltaí nua a thoghadh agus athbhreithniú a dhéanamh ar ghnóthaí na heagraíochta agus plé a dhéanamh ar stádas an ealaíontóra agus na n-ealaíon sa tsochaí.
Photo description goes here

Teagmháil Aosdána

 

Registrar of Aosdána
An Chomhairle Ealaíon
70 Cearnóg Mhuirfean
Baile Átha Cliath 2

t
01 6180200
f
01 6761302
e

aosdana@artscouncil.ie